Profiel

Uit de zes profielen, aangegeven door de PKN, kan voor de PKV geen keuze worden gemaakt.

Gezien de veelkleurigheid in de gemeente, zou men van een mengvorm kunnen spreken.Read More

Visie

Een heldere visie is nog in ontwikkeling.

De punten waarover de kerkenraad zich duidelijk heeft uitgesproken zijn:

·         Het instellen van een werkgroepenmodel

·         Actieve wijkteams

·         Ruimte voor bezinning

Samenstelling kerkenraad

Gekozen is voor het werkgroepenmodel, hetgeen is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.

De kerkenraad bestaat uit een kleine en een grote kerkenraad.

De laatste is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de werkgroepen.

Werkgroepen

De werkgroepen pastoraat, diaconaat en financiën en beheer hebben een eigen beleidsplan, dat door de kerkenraad is goedgekeurd en derhalve wordt ondersteund en bewaakt.

De ondersteunende commissies, te weten: Jeugd en Kerk, Commissie Eredienst, Commissie Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Communicatie hebben een specifieke taakomschrijving en vallen verdeeld onder de drie hoofd-werkgroepen.

Wijkteams

Door het vormen van wijkteams is er een beter overzicht over de gemeente en kan er sneller en efficiënter worden gewerkt.

De samenstelling van deze teams zijn eveneens vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.

Beleid

In het jaar 2012 zullen de beslissingen t.a.v. de aanpassingen van het kerkgebouw en Het Centrum veel aandacht vragen.

Dat geldt ook voor het functioneren van de werkgroepen en de wijkteams .

We zullen ons inzetten om alle gemeenteleden bij het kerkenwerk te betrekken door het houden van gemeenteavonden en/of gezamenlijke activiteiten.

 

Het volledige beleidsplan incl. samenvatting kunt u hier downloaden.

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine