Barmhartigheid is het kernwoord voor het werk van de diaconie. Daarbij is Gods barmhartigheid steeds het vertrekpunt en tegelijk is het ook ons ijkpunt. God verwacht onze actieve medewerking in een proces van continue vernieuwing.

De diakenen nemen deel aan de vergaderingen van de diaconie en de kerkenraad. Daarnaast zijn er diverse diakenen die speciale vergaderingen bezoeken. Bijvoorbeeld ZWO (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking), de evangelisatiecommissie, Arm in Arm Veendam, Aanloophuis en classicale vergaderingen. Rondom Kerst delen we een attentie uit aan mensen boven de 80 jaar. De kledingactie voor de Oekraïne wordt jaarlijks georganiseerd door de Diaconie. Ook voert de Diaconie praktische zaken uit zoals inspreken voor de kerkradio, het collecteren tijdens de eredienst en kaarten versturen naar zieken.

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine